BCP – ARMT

BCP – ARMT

Dit is het beroepscompetentieprofiel Assistent makelaar wonen. Dit dossier is door adviseurs van de afdeling Ontwikkeling en Innovatie van ECABO in opdracht van NVM Wonen ontwikkeld.

De assistent makelaar wonen werkt voornamelijk in loondienst op een makelaarskantoor. Hij voert werkzaamheden uit binnen de woningmarkt en niet binnen de zakelijke of agrarische markt. Hij opereert heel lokaal: hij heeft verstand van heel de locale woningmarkt. Daarbij hanteert hij/het makelaarskantoor een eenvormige aanpak, gericht op de kerndiensten: verkoop, aankoop en taxaties.

De assistent makelaar wonen ondersteunt, in opdracht van de gecertificeerd makelaar, de klant bij een breed scala aan (deel)diensten, vastgelegd in de bemiddelingsopdracht: informeren en adviseren over aan- c.q. verkoopstrategieën, verzorgen en begeleiden van bezichtigingen, beoordelen van de waarde van de woning, bewaken van juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten, begeleiden bij de afwikkeling van de aan- c.q. verkoop.

De assistent makelaar wonen ondersteunt de gecertificeerd makelaar bij de aan- en verkoop van woningen, de huur en verhuur van woningen binnen de particuliere huurwoningenmarkt, het uitvoeren van promotieactiviteiten, het verrichten van ondersteunende werkzaamheden bij taxaties, het beheren van het relatiebestand, het assisteren bij opstellen van een marketing- en/of pr-plan en het uitvoeren van promotieactiviteiten.

Link naar de site van het SVM|NIVO waar dit Beroeps Compententie Profiel is te downloaden

2019-02-09T21:46:41+00:00