Opdrachten ARMT

Opdrachten ARMT

In dit opdrachtenboek wordt elke opdracht die u gaat doen voor het mondeling examen Assistent Makelaar Wonen stap voor stap uitgelegd.

Met dit opdrachtenboek kun je je thuis voorbereiden op de 5 examenopdrachten die je moet maken en inleveren bij het SVMNIVO waar je er cijfers voor krijgt.

Op je mondeling examen worden twee van de vijf opdrachten mondeling met je besproken, op de examendag zelf hoor je pas welke twee dat zijn, dus je hoort je vooraf op alle-5 voor te bereiden.

Je kunt het opdrachtenboek en de rest van de benodigde examenformulieren onder dit linkje rechtstreeks van de site van het SVMNIVO downloaden.

2019-02-09T21:44:05+00:00