BCP – KRMT

BCP – KRMT

Dit beroepscompetentieprofiel beschrijft de werkzaamheden en vaardigheden die nodig zijn om het beroep van Kandidaat Register-Makelaar/Taxateur uit te kunnen oefenen.

Om in staat te zijn opgedane kennis toe te passen in de beroepscontext beschikt de Kandidaat Register-Makelaar/Taxateur over:

  • Professioneel vakmanschap
  • Onderzoekend vermogen
  • Maatschappelijk verantwoord handelen

Dit alles wordt omschreven en verder uitgewerkt in het beroepscompetentieprofiel Kandidaat Register-Makelaar/Taxateur. Het spreekt voor zich dat een kandidaat voor het vakbekwaamheidsexamen in de mondelinge gedeeltes daarvan blijk zal moeten geven over het beschikken daarvan.

Link naar SVM| NIVO waar dit Beroeps Compentetie Profiel is te downloaden

2019-02-09T21:45:08+00:00