In veel brochures die door mijn trainees voor het vakbekwaamheidsexamen worden gemaakt, kom ik een zin als: ‘aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend’, of: ‘de opgaven van meters berusten op een schatting’ of: ‘indicatie woonoppervlak’ tegen.

Even nadenken: Je maakt een brochure voor een examen waardoor je na het halen van het diploma als ‘vakbekwaam’ makelaar het register voor ARMT en KRMT gecertificeerden ingaat. Je doet je uiterste best en aan het eind van je examenstuk plak je er: “Niet bij mij aankomen voor de juistheid van de cijfertjes want daar neem ik geen verantwoording voor hoor!” in?

Onprofessioneel.

Dáár scoor je in je examenstuk geen punten mee. Het is onprofessioneel gedrag, het is verleggen van verantwoording, het is blijk geven van het niet beheersen van de NEN2580 meetinstructie. Die meetinstructie is door NVM verplicht werkmateriaal voor alle bij deze beroepsorganisatie aangesloten leden. Dus zie je op Funda een woning met die tekst in de buurt van de plattegronden? Dan moet je niet roepen, “Hier staat het wél hoor!”, dan moet je denken: “Hoe groot is het mogelijke verschil dan?” En ga dan eens oefenen met die woning zoals ik je geleerd heb, beter voorbereidend huiswerk dan dat bestaat eigenlijk niet!

Hoe zit het met die NEN2580 meetinstructie?

Daarvoor gaan we kijken naar de regelgeving van de NVM zelf. Op de site van de NVM staat dat de meetinstructie is bedoeld om een eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de verschillende gebruiksoppervlakten. De meetinstructie geeft vorm, inhoud en structuur aan de gebruiksoppervlakte. De opgegeven gebruiksoppervlakte is indicatief en kan niet als een garantie worden gezien. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Koopakte lesje

NVM maakt het nog helderder in dezelfde uitleg door te melden waar je eea in de koopakte terug kunt vinden. Ik citeer: ‘Dit komt terug in artikel 6.11 van de NVM-koopovereenkomst. Soms kan het voor koper toch belangrijk zijn dat de daadwerkelijke oppervlakte klopt of nagenoeg klopt met de opgegeven oppervlakte. In afwijking van de hoofdregel kunnen partijen dan iets anders afspreken in artikel 6.11 van de NVM-koopovereenkomst’

Dankuwel NVM, voor dit lesje koopakte art: 6.11 uitleg!

Terug naar het meten voor je examen 

Je maakt je brochure zonder vermelding van terminologie als ‘geen rechten’ of zoiets. Dan gaat SVMNIVO ervan uit dat de door jou opgemeten meters kloppen. Net zoals alle consumenten dat mogen doen als NVM makelaars woningen op Funda zetten. Maar…in het examen en ook in de echte makelaardij, gaan we even flink achter de oren krabben als opgaven en tekeningen meer dan 5% verschillen in meters. Die 5% vind je ook terug in het Handboek Kandidaat voor het vakbekwaamheidsexamen. Bij verschillen van meer dan 5% wordt het een kwestie van de eigenaar/verkoper op de hoogste stellen van het feit dat je nog even zeer secuur, volgens de NEN2580 meetinstructie komt nameten en in bespreking wil als je vermoeden dat het een groter verschil is, juist blijkt te zijn

En doe dat ook! 

Wat er gebeurd als er iets mis gaat en partijen als kemphanen tegenover elkaar komen staat óók op de NVM website. Deze beroepsvereniging werkt zorgvuldig en voorlichtend naar zijn leden. NVM stelt dat: …’ondanks dat de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte Woningen sinds 2010 verplicht is voor NVM-leden, het voorkomt dat een woning verkeerd of niet wordt opgemeten. Dit kan de makelaar niet alleen een tik op de vingers kosten, maar de Raad van Toezicht kan de makelaar ook een boete opleggen’… en dat is het laatste wat je wil toch?

Hoe zit dat nu met de aansprakelijkheid van makelaars bij dat meten? 

Surf wat rond op internet en je zit binnen 10 minuten met kippenvel van je vondsten waarbij de makelaar zuur was. Wordt niet al te angstig, dat is niet nodig. Uit al die verhalen vond ik een goede weergave van Maartje van den Berg van Advocaten van Waerde. Zij schreef een goed blog over onrechtmatig handelen en de aansprakelijkheid van de makelaar. Ze legt ook uit dat de NEN2580 meetinstructie zijn oorsprong vond bij de NVM en consumenten leden van die branchevereniging mbt de meters mogen vertrouwen. Als het niet goed gaat legt ze uit wat de procedure is, om zelfs met rechtspraakvoorbeelden omkleed, uiteindelijk de conclusie: Meten is Weten te stellen.

Lees dat blog: hier heb je het linkje en ga daarna vrolijk verder met je voorbereiden op je examen, zonder gebruik van zinnen als hierboven in je brochure.

NEN2580 meetinstructie, ken je ‘m? 

Dan nog even over die door de NVM verplichte meetinstructie. MVM makelaar Dhr. Bert vd Velden legt ‘m in een You Tube filmpje heel helder uit. Mocht je meer over de NEN2580 meetinstructie willen leren dan je nu weet dan heb ik er een speciaal e-book waarin zelfs alle bijzonderheden voorkomen voor samengesteld.