Nu kunnen álle ondernemers die langer dan 12 maanden actief zijn toegang krijgen tot een hypotheek met NHG.

Hoe werkt dat dan?

Heb je een klant met een eigen onderneming, laat dan een Inkomensverklaring Ondernemer opstellen door één van de door NHG geselecteerde partijen. Op dit moment zijn dat er drie: 1. Raadhuys Tax Legal Accounting  2. Pentrax advies    3. Overviewz 

De keuze voor een van deze experts staat vrij, onder voorwaarde dat de ondernemer geen zakelijke relatie met de gekozen partij heeft of de afgelopen 3 jaar heeft gehad. Lees eea mbt de voorwaarden nog even goed na op: NHG.nl 

Houd er rekening mee dat:

  • de inkomensverklaring uitsluitend wordt verstrekt aan de opdrachtgever
  • de rekening door de opdrachtgever voldaan moet worden. De kosten zijn afhankelijk van de ondernemingsvorm, de bedragen staan in de opdrachtbevestiging.
  • de opdrachtbevestiging ook een checklist bevat met aan te leveren documenten in pdf-formaat. Als je als opdrachtgever optreedt, heb je toestemming nodig van de ondernemer om de documenten door te sturen naar de deskundige. Op het opdrachtformulier is hiervoor een onderdeel opgenomen.

Bron: Nationale Hypotheek Garantie